Ito ay long, di ka magsisisi sa size

performance/installation

2015